Regulamin programu rabatowego Klientów sklepu internetowego AlpinSklep

Regulamin programu rabatowego Klientów sklepu internetowego AlpinSklep

1. Organizatorem programu rabatowego Klientów sklepu internetowego AlpinSklep, zwanego dalej „programem”, jest firma Bomar Sport Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 39, zwana dalej „organizatorem”.
2. Program  jest przeznaczony dla klientów detalicznych zwanymi dalej „uczestnikami”  dokonujących zakupów w sklepie internetowym www.alpinsklep.pl .
3. Celem programu jest nagradzanie uczestników rabatami, w przypadku zrealizowania transakcji w wysokości określonej niniejszym regulaminem. Do limitu zrealizowanych transakcji nie są wliczane transakcje, w przypadku których uczestnik dokonał zwrotu towaru.
4. Czas trwania programu jest nieokreślony. Organizator może w każdym czasie zakończyć, zmienić zasady lub przerwać trwanie programu.
5. Uczestnik programu może korzystać ze stałego rabatu w wysokości 7% lub 15%.
6. Warunkiem uczestnictwa w programie i korzystania ze stałych rabatów jest:

  • dla rabatu 7% - dokonanie w ciągu roku zakupów w sklepie internetowym na łączną kwotę  700 zł  
  • dla rabatu 15% - dokonanie w ciągu dwóch lat zakupów w sklepie internetowym na łączną kwotę 3000 zł. 
  • wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych uczestników programu prowadzonej przez organizatora oraz na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu prowadzenia niniejszego programu.
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od organizatora na podany przez uczestnika w procesie rejestracji adres e-mailowy.
  • wypełnienie przez uczestnika formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj i przesłanie go drogą mailową na adres: martyn@alpinsklep.pl  

7. W przypadku pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa , przeprowadzonej na  podstawie danych z formularza rejestracyjnego i historii transakcji, uczestnikowi zostaje założone konto w sklepie internetowym.
8. Uczestnik otrzymuje automatycznego maila potwierdzającego założenie konta wraz z loginem i jednorazowym hasłem oraz linkiem do zmiany hasła. 
9. Przydzielone rabaty są przypisane do konta. Od dnia założenia konta, dla zalogowanego uczestnika, produkty oferowane w sklepie internetowym wyświetlają się z cenami obniżonymi o przydzielony rabat. Po wylogowaniu, ceny produktów wyświetlają się w wysokości sprzed zastosowania rabatu.
10. Stałe rabaty obowiązują od pierwszej transakcji zrealizowanej w ramach założonego konta.
11. Stałe rabaty wynikające z uczestnictwa w programie nie sumują się z innymi rabatami wynikającymi z innych programów rabatowych prowadzonych przez organizatora, jak również nie obniżają cen produktów sprzedawanych przez organizatora w promocji lub obniżce.
12. W przypadku, gdy uczestnik posiada indywidualny kod rabatowy, wynikający z innego programu rabatowego (np. kupon rabatowy), wpisanie w formularzu zamówienia tego kodu powoduje naliczenie wyższego z przysługujących rabatów.
13. Uczestnik ma dostęp do informacji o wysokości udzielonego rabatu poprzez podgląd konta i przypisanej do niego elektronicznej karty stałego klienta. Przypisana do konta elektroniczna karta stałego klienta funkcjonuje jako zapis elektroniczny, karta nie jest fizycznie wydawana.  
14. Elektroniczna karta stałego klienta jest ważna przez okres 48 miesięcy od dnia założenia konta.
15. Po upływie okresu ważności elektronicznej karty stałego klienta, konto będzie funkcjonować na ogólnych zasadach.
16. Każdy uczestnik może mieć tylko jedno konto w programie i tylko jemu pojedynczo przysługują prawa wynikające z uczestnictwa w programie.
17. Dokonanie pierwszej transakcji przy wykorzystaniu rabatu nadanego uczestnikowi w ramach programu, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. Uczestnik niniejszego programu rabatowego może zwrócić się o zamianę elektronicznej karty stałego klienta na plastikową kartę wydawaną  w ramach programu Karty Stałego Klienta obowiązującego w sklepie stacjonarnym Alpinsklep, która uprawnia do zakupów ze stałym rabatem w zarówno w sklepie stacjonarnym jak i internetowym. Zamiana karty wirtualnej na kartę plastikową jest możliwa tylko w sklepie stacjonarnym.
19. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie składając swą rezygnację pisemnie drogą mailowa na adres: martyn@alpinsklep.pl.
20. Wypisanie się z lisy osób otrzymujących newsletter jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w programie rabatowym sklepu internetowego www.alpinsklep.pl
21. Od dnia utrzymania informacji przez organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w programie lub stwierdzenia faktu wypisania się uczestnika programu z listy osób otrzymujących newsletter, dane uczestnika zostają usunięte z bazy danych oraz zostanie zablokowana funkcja przydzielająca rabat. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel