Regulamin programu rabatowego Szkolnej Karty Rabatowej AlpinSklep

Regulamin programu rabatowego Szkolnej Karty Rabatowej AlpinSklep

 

1. Organizatorem programu rabatowego Szkolnej Karty Rabatowej AlpinSklep, zwanego dalej „programem”, jest firma Bomar Sport Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 39, zwana dalej „organizatorem”.
2. Program jest przeznaczony dla uczniów w wieku powyżej 13-tu lat i studentów, będących klientami detalicznymi  zwanymi dalej „uczestnikami” dokonujących zakupów w salonie turystycznym AlpinSklep mieszczącym się w Warszawie przy ul. Batorego 39 zwanym dalej „sklepem stacjonarnym”.
3. Celem programu jest nagradzanie uczestników rabatami, w przypadku zrealizowania transakcji w wysokości określonej niniejszym regulaminem. Do limitu zrealizowanych transakcji nie są wliczane transakcje, w przypadku których uczestnik dokonał zwrotu towaru.
4. Czas trwania programu jest nieokreślony. Organizator może w każdym czasie zakończyć, zmienić zasady lub przerwać trwanie programu.
5. Szkolna Karta Rabatowa upoważnia do zakupów ze stałym rabatem 10% na cały asortyment oferowany w sklepie stacjonarnym AlpinSklep.
6. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

  • dokonanie przez uczestnika w ciągu roku zakupów w sklepie stacjonarnym na łączna kwotę 200 zł,
  • okazanie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • wypełnienie przez uczestnika, druku zgłoszenia personalnego do programu w sklepie stacjonarnym,
  • wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych uczestników programu prowadzonej przez organizatora oraz na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu prowadzenia niniejszego programu.
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od organizatora na podany przez uczestnika w procesie rejestracji adres e-mailowy lub telefon komórkowy.

7. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na rejestrację uczestnika składa jego opiekun prawny.
8. Stały rabat obowiązuje od następnej transakcji po przekroczeniu progu rabatowego.
9. Stały rabat wynikający z uczestnictwa w programie nie sumuje się z innymi rabatami wynikającymi z innych programów rabatowych prowadzonych przez organizatora.
10. Stały rabat nie obejmuje towarów sprzedawanych przez organizatora w promocji lub obniżce.
11. Warunkiem uzyskania rabatu przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym jest okazanie przez uczestnika Szkolnej Karty Rabatowej.
12. W przypadku uczestników niepełnoletnich zakupy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą i w obecności opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
13. Każdy uczestnik może mieć tylko jedno konto w programie i tylko jemu pojedynczo przysługują prawa wynikające  z uczestnictwa w programie.
14. Dokonanie transakcji przy wykorzystaniu rabatu wynikającego ze Szkolnej Karty Rabatowej, jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu.
15. Szkolna Karta Rabatowa jest własnością organizatora.
16. Uczestnik może zrezygnować z udziału w programie w każdym momencie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w sklepie stacjonarnym jednocześnie zwracając wydaną Szkolną Kartę Rabatową przy czym w przypadku uczestnika niepełnoletniego rezygnację składa jego opiekun prawny.
17. W przypadku złożenia rezygnacji, Szkolna Karta Rabatowa zostanie usunięta z bazy danych wraz z danymi osobowymi uczestnika. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel