Zasady promocji ZimoZysk

Zasady promocji „ZimoZysk”  w sklepie internetowym

 

1. Organizatorem promocji ”ZimoZysk”, zwanej dalej „promocją”, jest firma Bomar Sport Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 39, zwana dalej „organizatorem”.

 

2. Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich klientów detalicznych zwanymi dalej „uczestnikami” dokonujących zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym pod nazwą alpinsklep.pl, zwanym dalej „sklepem internetowym”.

 

3. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu produktów oferowanych przez organizatora w sklepie internetowym organizatora na kwotę minimum 500 zł dokonanych do dnia 31/12/2015r.

 

4. W ciągu 30 dni od daty zakupu uczestnik otrzymuje na adres e-mailowy podany w zamówieniu, kod rabatowy uprawniający do obniżki wartości koszyka zakupów realizowanych w sklepie internetowym organizatora w okresie od 01/04/2016r. do 30.06.2016r.

 

5. Wysokość rabatu przyznawanego kodem rabatowym jest zależna od wartości koszyka zakupów dokonanych w sklepie internetowym organizatora i wynosi odpowiednio:

a) Wartość koszyka od 500 do 999 zł - kod rabatowy o wartości 50 zł

b) Wartość koszyka od 1000 do 1499 zł - kod rabatowy o wartości 100 zł

c) Wartość koszyka od 1500 do 1999 zł - kod rabatowy o wartości 150 zł

d) Wartość koszyka od 2000 do 2499 zł - kod rabatowy o wartości 200 zł

e) Wartość koszyka od 2500 do 2999 zł - kod rabatowy o wartości 250 zł

f) Wartość koszyka od 3000 do 3499 zł - kod rabatowy o wartości 300 zł

g) Wartość koszyka od 3500 do 3999 zł - kod rabatowy o wartości 350 zł

h) Wartość koszyka od 4000 do 4499 zł - kod rabatowy o wartości 400 zł

i) Wartość koszyka od 4500 do 4999 zł - kod rabatowy o wartości 450 zł

j) Wartość koszyka powyżej 5000 zł - kod rabatowy o wartości 500 zł

 

6. Promocja trwa do 31/12/2015r.

 

7. W przypadku skorzystania przez uczestnika z prawa do zwrotu wszystkich towarów, kod rabatowy nie będzie przyznany.

 

8. W przypadku zakupu kilku produktów , kiedy wartość koszyka stanowi wielokrotność kwoty 500 zł i zwrotu części z nich, uczestnik ma prawo do kodu rabatowego o wartości przypadającej na pozostałą wartość koszyka po odjęciu kwoty zwrotu - zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 5. Jeżeli wartość koszyka po zwrocie nie przekracza kwoty 500 zł, kod rabatowy nie będzie przyznany.

 

9. Zarówno sama promocja jak i przyznane w jej wyniku kody rabatowe obejmują wszystkie towary oferowane przez organizatora w sklepie internetowym.

 

 

Zasady promocji „ZimoZysk”  w sklepie stacjonarnym

 

1. Organizatorem promocji ”ZimoZysk”, zwanej dalej „promocją”, jest firma Bomar Sport Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 39, zwana dalej „organizatorem”.

 

2. Promocja jest przeznaczona dla pełnoletnich klientów detalicznych zwanymi dalej „uczestnikami” dokonujących zakupów w salonie turystycznym AlpinSklep, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Batorego 39,  zwanym dalej „sklepem stacjonarnym”.

 

3. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu produktów oferowanych przez organizatora w sklepie stacjonarnym na kwotę minimum 500 zł.

 

4. Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt 3. uczestnik otrzymuje bon prezentowy o wartości 50,-zł.

 

5. W przypadku dokonania zakupu o wartości stanowiącej wielokrotność kwoty 500,- zł, uczestnik otrzymuje tyle bonów prezentowych o wartości 50,- zł , ile razy łączna kwota zakupu stanowiła krotność pełnej kwoty 500,- zł . Przykład : zakup na kwotę 690 zł = 1 bon , zakup na kwotę 1.230 zł = 2 bony, zakup na kwotę 1.690zł = 3 bony itd.

 

6. Promocja trwa do 31/12/2015.

 

7. Dopuszcza się zwrot towarów zakupionych w promocji w terminie 30 dni od daty zakupu. Warunkiem zwrotu wszystkich towarów zakupionych w ramach promocji jest jednoczesny zwrot wszystkich bonów prezentowych otrzymanych przez uczestnika przy zakupie.

 

8. Dopuszcza się zwrot części towarów zakupionych w ramach promocji. W takim przypadku Sprzedawca każdorazowo sprawdza czy wartość zakupów pozostała po dokonaniu zwrotu odpowiada warunkom promocji. Jeżeli wartość zakupów po zwrocie części towarów nie spełnia warunków promocji wówczas zwrot części towarów jest możliwy jedynie z jednoczesnym zwrotem wszystkich otrzymanych bonów prezentowych.

 

9. Przy zwrocie części zakupionych towarów uczestnik zwraca tyle bonów prezentowych, o jaką krotność kwoty 500 zł zmniejszyła się wartość Jego zakupów w wyniku zwrotu. Np. pierwotny zakup opiewał na kwotę 1.100 zł i uczestnik otrzymał 2 bony prezentowe. Po zwrocie części towarów rachunek zmniejszył się do kwoty 750 zł co odpowiada jednokrotności pełnej kwoty 500 zł. W tym wypadku uczestnik chcąc zwrócić część towarów musi również zwrócić jeden bon prezentowy.

 

10. Uczestnik nie musi zwracać otrzymanych bonów prezentowych w przypadku kiedy po dokonaniu zwrotu części towarów, wartość pozostałych zakupów dokonanych w ramach promocji, spełnia warunki promocji, tj. Klient posiada ilość bonów prezentowych stanowiącą krotność kwoty 500,- zł, na którą opiewa wartość zakupów po zwrocie części towarów.

 

11. Otrzymane w ramach promocji bony prezentowe, uczestnik będzie mógł zrealizować na zakupy w sklepie stacjonarnym organizatora w okresie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.

 

12. Szczegółowe warunki realizacji bonów prezentowych zawarte są na rewersie (odwrocie) bonu prezentowego przekazywanego uczestnikowi w ramach niniejszej promocji.

 

13. W przypadku otrzymania kilku bonów prezentowych, każdy bon może być realizowany osobno w okresie podanym w pkt. 11.

 

14. Każdy bon posiada unikalny kod kreskowy za pomocą którego jest aktywowany w systemie sprzedaży w momencie wydania, a później jest dezaktywowany w momencie realizacji.

 

15. Bony prezentowe są realizowane na okaziciela.

 

16. W przypadku zagubienia bonu/ów prezentowego/ych organizator nie wystawia duplikatu.

 

17. Zarówno sama promocja jak i przyznane w jej wyniku bony prezentowe obejmują wszystkie towary oferowane przez organizatora w sklepie stacjonarnym.

 

18. Przyjęcie bonu/ów prezentowego/ych przez uczestnika przy zakupach dokonanych w okresie do 31.12.2015r. w sklepie stacjonarnym organizatora jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszej promocji.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel