Regulamin konkursu Akademia Marmota

REGULAMIN DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU „AKADEMIA MARMOTA Z PIOTREM PUSTELNIKIEM”      

1. Postanowienia ogólne  

1.   Organizatorem konkursu Akademia Marmota z Piotrem Pustelnikiem (dalej „Konkurs”) jest firma Raven Sp. J. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1 o numerze NIP: 945-203-99-04 (dalej „Organizator”).

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu Konkursu.

3.   Konkurs Akademia Marmota rozpoczyna się w dn. (10.05.2015) i kończy ogłoszeniem wyników w dn. (29.06.2015)

4.   Wyprawy zgłaszać można od dnia (10.05.2015) do (21.06.2015)

5.   Wyprawy zgłaszane do Konkursu muszą rozpocząć się do dn. 31.12.2015

6.   Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Zasady Konkursu  

1. W Konkursie wezmą udział tylko te wyprawy, które zostały prawidłowo zgłoszone na adres e-mail (akademia-marmota@ravenoutdoor.com) w podanym wyżej terminie.

2.   Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

● dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu osoby zgłaszającej wyprawę

● dokładny cel i opis wyprawy,

●wybraną przez Uczestników kategorię wyprawy, 

● określony termin rozpoczęcia i zakończenia wyprawy,

● informacje o uczestniku wyprawy w tym imię i nazwisko, opis jego dokonań oraz doświadczeń

●zdjęcie uczestnika wyprawy (plik powinien być zapisany w formacie jpg i nie może przekraczać 1 MB)

3.   Wyprawy należy zgłaszać w jednej z trzech kategorii: Alpinizm, Podróże, Sport

4.   Wybór kategorii wyprawy zależy od zgłaszającego i ma charakter dobrowolny.

5.    Przy wyborze Zwycięzcy Konkursu będą brane pod uwagę:

• oryginalność,

• nowatorstwo,

• szanse na powodzenie/realizację wyprawy,

• doświadczenie oraz dotychczasowe dokonania uczestnika.

6.   Zwycięskie wyprawy, po jednej z każdej kategorii, zostaną wybrane przez jury w którego skład wejdzie m.in. Piotr Pustelnik

7.   Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i wyboru wypraw - Organizator skontaktuje się telefonicznie z osobami których wyprawy zwyciężyły Konkurs. 

8. W dniu  29.06.2015 r. na stronie internetowej (www.ceneria.pl)  zostaną podane wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska oraz miejscowość zamieszkania osób uczestniczących w wyprawach, które zostały wybrane przez jury.

9. Uczestnicy wyprawy, które zwyciężyły w Konkursie zobowiązują się do zrealizowania wyprawy oraz do wykorzystania sprzętu, który zostanie im wręczony przez Organizatora jako nagroda.

10. Uczestnicy wypraw, które zwyciężyły w Konkursie zobowiązują się do przesłania pisemnej i fotograficznej relacji z wyprawy, ukazującej wykorzystanie sprzętu firmy Marmot, w terminie do miesiąca od zakończenia wyprawy.    

3.Warunki Uczestnictwa w Konkursie  

1.   Uczestnikiem Konkursu jest osoba biorąca udział w zgłoszonej wyprawie.

2.   W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem: Jury , Organizatora oraz najbliższych członków rodzin tych osób, jak również osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 

3.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu przesyłając zgłoszenie wyprawy oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.   W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która wysłała Zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

5.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przesłanych projektów do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; 

6.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7.   Uczestnik zgłaszająca wyprawę oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora swoich danych dla realizacji usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, w szczególności polegających na ogłoszeniu wyników Konkursu, przyznaniu i przekazaniu/przesłaniu nagród do uczestnika wyprawy, która została wybrana Zwycięzcą Konkursu oraz celów marketingowych Organizatora.

10. Uczestnik wyprawy, która zwyciężyła w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w tym wizerunku, imienia i nazwiska.    

5. Nagrody  

1.    Fundatorem nagrody jest firma Raven Sp.J.

2.    Nagroda składa się z nagrody rzeczowej w postaci sprzętu marki Marmot o wartości 3000 zł – zwycięzca sam wybiera nagrodę spośród sprzętu udostępnionego przez Organizatora. 

5.   Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Konkursie nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.   

7. Postanowienia końcowe  

1.    Regulamin jest dostępny na stronie www.ceneria.pl

2.   Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. 

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą  przepisy Kodeksu  Cywilnego.

4.   Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Alpinsklep to sklep turystyczny w Warszawie. Jesteśmy od prawie 20 lat przy stacji metra Pole Mokotowskie, w sąsiedztwie Szkoły Głównej Handlowej i Klubu Studenckiego „Stodoła”. Zaczynaliśmy w grudniu 1998r. Wówczas topową naszą marką były produkty turystyczne polskiej firmy Alpinus, zresztą sklep był firmowym sklepem Alpinusa. Dlaczego Alpinus? Bo jako jedyna firma mogła zaoferować klientom turystyczne produkty wysokiej jakości. Mieliśmy odzież turystyczną, kurtki, bluzy, polary, spodnie, bieliznę, buty, skarpety, a nawet sukienki sportowe. Jednocześnie wprowadziliśmy produkty wspinaczkowe. Niestety marka zniknęła z rynku i musieliśmy naszych klientów, przyzwyczajonych do produktów wysokiej jakości, zadowolić równie dobrymi markami. Obecnie posiadamy w swojej ofercie produkty wielu firm. Największą ofertę mamy firm: AKU – buty trekkingowe, MEINDL – buty zimowe, NORTH FACE – odzież i buty, BERGHAUS – kurtki damskie i męskie, bluzy, spodnie koszule, polary, BLACK DIAMOND – sprzęt wspinaczkowy, akcesoria wspinaczkowe, kaski, czekany, raki (kolce do butów) karabinki, uprzęże dla dorosłych i dla dzieci, liny. Posiadamy produkty sezonowe zima- lato, oraz całoroczne związane z turystyką górską i nie tylko górską. Naszą odzież turystyczną i buty trekkingowe można używać na wiele sposobów; na wędrówki w góry i na biwak pod namiot, jak również mamy modele, w których możesz pójść do pracy i na spotkanie towarzyskie. W dziale z butami mamy duży wybór butów trekkingowych. W naszym sklepie, oprócz typowego podziału na buty damskie i buty męskie, podzieliliśmy buty według przeznaczenia. Mamy buty trekkingowe, buty lifestylowe (miejskie), turystyczne, wysokogórskie, sandały i klapki oraz zimowe. Buty trekkingowe używane są do wędrówek pieszych i w zależności od terenu w jakim chcemy wędrować możemy je podzielić na buty niskie, nie osłaniające kostki, używane w płaskim, łatwym terenie i buty wysokie za kostkę, w których możemy wędrować po wyższych górach. Oddzielnie prezentujemy buty trekkingowe damskie i męskie z uwagi na różnice w ich wykonaniu. Buty trekkingowe damskie są dopasowane do budowy damskiej stopy, która jest węższa i wymaga innego profilowania z uwagi na budowę łydki. Buty trekkingowe męskie są masywniejsze i proporcjonalnie większe. Kupując buty trekkingowe, niezależnie czy damskie czy męskie, powinniśmy przewidzieć jak nasze stopy reagują na zmęczenie po długiej wędrówce. Zbyt ciasne buty trekkingowe mogą powodować ból, a co najmniej duży dyskomfort. Natomiast w zbyt luźnych butach narażeni jesteśmy na różnego rodzaju obtarcia. Według nas najlepszymi butami trekkingowymi są byty marek la sportiva, aku, scarpa, kayland, meindl i garmont i takie buty trekkingowe mamy w ofercie. Buty trekkingowe z uwagi na masywną budowę, często są używane jako buty robocze. Buty trekkingowe należy dobierać mając na nogach skarpety trekkingowe o odpowiednie grubości. Skarpety do trekkingu muszą odznaczać się odpowiednimi parametrami. Wybierajmy trekkingowe skarpety z wełny merino (z wełny z merynosa – owca dostosowana do życia w ekstremalnych temperaturach ). Wełna doskonale reguluje termikę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. Skarpety trekkingowe na lato są cieńsze niż te na zimę. Dobre skarpety merino są niezbędnym elementem w bagażu turysty. Buty turystyczne, potocznie nazywane górskimi, są bardzo podobne do butów trekkingowych, ale ich budowa jest mniej masywna, są bardziej miękkie, przeznaczone do wędrówek po szutrowym lub trawiastym podłożu. Do swojej ofert wybraliśmy buty turystyczne takich marek jak: North Face Aku, Millet, Meidl, Asolo, Salewa, Scarpa. W butach turystycznych pomimo to, że przeznaczone są do łatwiejszego terenu, zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań powodujących dobrą przyczepność podeszwy do podłoża, większy komfort użytkowania. Przy ich produkcji połączono wygodę z estetyką i uzyskano niezwykle ciekawy efekt. Buty turystyczne zachwycają doborem kolorów i sposobem ich łączenia, występują w wielu rozmiarach, zarówno męskich jak i damskich. W zasadzie buty trekkingowe i buty turystyczne można nazwać butami górskimi ponieważ w obu rodzajach tych butów możemy wyruszyć w góry. Buty trekkingowe i buty turystyczne to dwa rodzaje butów górskich, przy czym trekkingowe buty to obuwie w Tatry natomiast buty turystyczne to obuwie na wędrówki w Bieszczady i Góry Stołowe. Bez butów górskich lepiej nie wyruszać w góry bez względu na ich wysokość. Dobrze dobrane buty górskie to dopasowanie ich do wysokości terenu, do osoby – czy damskie czy męskie, oraz pogody i pory roku. Ich konstrukcja i zastosowane materiały mają za zadanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi. W tym celu stosuje się różne membrany, które zapewniają oddychalność i nieprzemakalność, najpopularniejsza jest membrana gore tex. Przy czym należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak buty trekkingowe wodoszczelne. Nawet membrana gore tex nie powstrzyma wody jak będziemy brodzili w strumieniu przez ponad pół godziny. Taka jest norma dla przemakalności. Druga rzecz to przyczepność – zapewnia ją powszechnie stosowany vibram. Buty vibram czy vibram buty to synonim mówiący o podeszwie zapewniającej najlepszą przyczepność. Buty gore tex damskie i buty gore tex męskie pod tym względem niczym się nie różnią. W ofercie mamy buty bez membrany gore tex, są to buty na lato. W czasie ciepłych dni buty z membraną gore-tex mogą powodować uczucie przegrzania. Trzeci rodzaj – buty lifestylowe, inaczej miejskie, są przeznaczone do użytku codziennego. Są ładne, stylowe i trwałe. Dobre buty damskie miejskie zapewniają komfort i amortyzację, w dużym stopniu są odporne na ścieranie. Takie cechy mają buty firm salewa, scarpa aku. Buty miejskie są doskonałe w pracy, w podróży, oraz na krótszych wycieczkach, można je nosić na co dzień. Może nie są to buty do biegania, ale też w nich podbiegniesz do autobusu. Wyodrębniliśmy oddzielna grupę – buty zimowe chociaż można je przypisać do butów lifestylowych (do pracy i po mieście zimą). Tu mamy buty zimowe jednej sprawdzonej marki – meindl. Buty zimowe męskie występują w wersji z wyściółką wełnianą, skórzane lub z nubuku, buty damskie zimowe są z futerkiem. Kolejne buty to buty wysokogórskie. Tu też jest ważny podział na buty wysokogórskie damskie i buty wysokogórskie męskie z uwagi na różnice osobnicze w budowie nóg. Jest to ważne ponieważ zbyt wysoka i źle wyprofilowana cholewka mogłaby powodować uczucie dyskomfortu. Od klasycznych butów trekkingowych tym się różnią, że są wyższe, mocniejsze, sztywniejsze, sprawdzają się w trudniejszych warunkach. Polecamy buty takich marek jak aku, millet, meidl, salewa, scarpa, zamberlan. Buty wysokogórskie charakteryzuje mocna konstrukcja, często dostosowana do raków (od paskowych, przez półautomatyczne do automatycznych), potocznie - dopasowane do kolców. W ofercie mamy raki black diamond. Buty wysokogórskie również służą do wspinaczki zimowej (buty wspinaczkowe zimowe). Na lato mamy sandały i klapki. W sandałach, podział na sandały trekkingowe męskie i sandały trekkingowe damskie została dokonany tylko z uwagi na kolorystykę. Sandały trekkingowe (potocznie -sandały turystyczne) mają wyprofilowaną podeszwę, zapewniającą wysoką przyczepność i są wykonane z materiałów zapobiegających powstawaniu brzydkiego zapachu. Wybraliśmy dla naszych klientów sandały trekkingowe dwóch marek: keen, teva, , mamy jeszcze klapki firmy la sportiva. Buty keen charakteryzują się zakrytymi noskami, natomiast sandały teva są całkowicie odkryte. Klapki firmy la spotriva uzupełniają ofertę letniego obuwia. W tej grupie umieściliśmy również kapcie north face, chociaż jest to oferta na zimę. Kapcie są puchowe, ciepłe, miękkie z usztywniona podeszwą, można w nich schronisku lub pensjonacie. Osobną grupę stanowią buty wspinaczkowe. Buty wspinaczkowe to nieodzowny element wyposażenia każdego wspinacza. W tej kategorii znajdziesz zarówno odporne buty wspinaczkowe na sztuczną ściankę, jak i modele na naturalne skały czy do wspinaczki wielowyciągowej. Evolv, La Sportiva, Five Ten czy Ocun lub ClimbX to rozpoznawalne marki o ustalonej już renomie. Stosujemy podział na buty wspinaczkowe damskie i buty wspinaczkowe męskie, mamy też ofercie buty wspinaczkowe junior (dla dzieci). U nas dowiesz się jak wybrać buty wspinaczkowe dla początkujących i jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze butów wspinaczkowych dla dzieci. Nasza oferta zadowoli każdego, nawet dobieramy buty wspinaczkowe na szeroką stopę. Uzupełnieniem oferty z butami są akcesoria do butów: sznurówki firmy necco oraz wkładki do butów firmy aku. Po co stosujemy wkładki do butów? Otóż wkładki zapewniają izolację termiczną, absorbują pot, poprawiają komfort chodzenia poprzez dopasowanie do stopy. Są elementem wymiennym, zapobiegają przed przepoceniem butów. Szczególnie polecane są wkładki do butów sportowych, przeciwpotne i do butów roboczych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel