Regulamin programu rabatowego Karty Stałego Klienta VIP Alpin-Sklep

  Regulamin programu rabatowego Karty Stałego Klienta VIP Alpin-Sklep

 1. Organizatorem programu rabatowego Karta Stałego Klienta VIP Alpin-Sklep, zwanego dalej „programem”, jest firma Bomar Sport Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 39, zwana dalej „organizatorem”.
 2. Program jest przeznaczony dla pełnoletnich klientów detalicznych zwanych dalej „uczestnikami” dokonujących zakupów w salonie outdoorowym Alpin-Sklep mieszczącym się w Warszawie przy ul. Batorego 39 zwanym dalej „sklepem stacjonarnym” jak również w sklepie internetowym www.alpinsklep.pl .
 3. Celem programu jest nagradzanie uczestników programu stałymi rabatami, w przypadku zrealizowania transakcji w wysokości określonej niniejszym regulaminem.
 4. Od limitu zrealizowanych transakcji są odliczane kwoty transakcji wynikające ze zwrotu towaru.
 5. Czas trwania programu jest nieokreślony. Organizator może w każdym czasie zakończyć, zmienić zasady lub przerwać trwanie programu KSK informując e-mailowo uczestników programu o wprowadzonych zmianach.
 6. Karta Stałego Klienta VIP upoważnia do zakupów ze stałym rabatem w sklepie stacjonarnym i internetowym przy czym w wersji elektronicznej karta ma formę stałego rabatu przypisanego do indywidualnego konta klienta w wysokości odpowiadającej spełnionym poniżej warunkom.
 7. Progi rabatowe i warunki uczestnictwa w programie :
  -  stały rabat 18% - dokonanie w ciągu pięciu lat licząc od pierwszej transakcji zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym na łączną kwotę 7000 zł 
  -  stały rabat 20%  - dokonanie w ciągu siedmiu lat licząc od pierwszej transakcji zakupów w sklepie stacjonarnym i internetowym na łączną kwotę 10000 zł
  -  wypełnienie przez uczestnika druku zgłoszenia personalnego do programu w sklepie stacjonarnym lub internetowym i przesłanie go na adres: info@alpinsklep.pl*** --  wyrażenie zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych uczestników programu rabatowego prowadzonej przez organizatora oraz na przetwarzanie tych danych przez organizatora w celu prowadzenia niniejszego programu. ***
  -  wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych (newslettera) od organizatora na podany przez uczestnika w procesie rejestracji adres e-mailowy i telefon komórkowy. ***
 8. Stały rabat obowiązuje od następnej transakcji po przekroczeniu kolejnego progu rabatowego.
 9. Stały rabat przyznawany jest bezterminowo przy czym w momencie przekroczenia przez uczestnika kolejnego progu rabatowego zmiana stałego rabatu na wyższy następuje automatycznie.
 10. Stały rabat wynikający z uczestnictwa w programie nie sumuje się z innymi rabatami wynikającymi z innych programów rabatowych prowadzonych przez organizatora.
 11. Stały rabat wynikający z uczestnictwa w programie nie sumuje się z  różnego rodzaju kuponami rabatowymi  wydawanymi przez organizatora, chyba że organizator postanowi inaczej.
 12. Stały rabat wynikający z uczestnictwa w programie nie obejmuje towarów w promocji  cenowej, obniżce lub wyprzedaży chyba że organizator postanowi inaczej.
 13. Warunkiem uzyskania rabatu przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym jest okazanie przez uczestnika Karty Stałego Klienta VIP  lub podanie nazwiska.
 14. W przypadku zakupów w sklepie internetowym warunkiem skorzystania ze stałego rabatu przypisanego do indywidualnego konta klienta jest zalogowanie się przez uczestnika na stronie www.alpinsklep.pl do swojego indywidualnego konta klienta.
 15. Po zalogowaniu się uczestnik programu rabatowego będzie widział detaliczne ceny regularne już pomniejszone o stały rabat wynikający z uczestnictwa w programie rabatowym przypisany do jego indywidualnego konta klienta.
 16. Każdy uczestnik może mieć tylko jedno konto w programie i tylko jemu pojedynczo przysługują prawa wynikające  z uczestnictwa w programie.
 17. Dokonanie transakcji przy wykorzystaniu rabatu wynikającego z  programu rabatowego Karta Stałego Klienta VIP jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu.
 18. Fizyczna Karta Stałego Klienta jest własnością organizatora.
 19. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w sklepie stacjonarnym i zwrot jeśli posiada fizycznej Karty Stałego Klienta lub drogą elektroniczną  poprzez rezygnację z otrzymywania informacji handlowych (newslettera), która spowoduje usunięcie indywidualnego konta klienta i zakończenie uczestnictwa w programie.

*** Nie dotyczy uczestników którzy już mają indywidualne konto klienta w innym programie rabatowym prowadzonym przez organizatora. 

Formularz rejestracyjny programu rabatowego Karty Stałego Klienta i Karty VIP Alpin-Sklep

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.90 / 5.00 (83 opinii)
pixelpixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel