Regulamin wypożyczenia czekanów X-DREAM CASSIN

Regulamin wypożyczenia do testów czekanów X-DREAM CASSIN

Informacje ogólne:
I. Regulamin dotyczy warunków wypożyczenia do testów czekanów X-DREAM CASSIN zwanych dalej sprzętem, będących własnością firmy NAMASTE S.C. zwaną dalej Wypożyczającym.
II. Sprzęt jest wypożyczany za pośrednictwem współpracującego z Wypożyczającym, sklepu sportowego zwanym dalej Wypożyczalnią.
III. Wypożyczany sprzęt jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do Wypożyczalni. 
IV. Użytkownikiem, zwanym także w dalszej części Regulaminu Klientem, jest osoba fizyczna.
V. Klient potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz regulaminem wypożyczenia i akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.
 

Zasady wypożyczania czekanów X-Dream CASSIN:
1. Wraz z podpisaniem potwierdzenia  wypożyczenia sprzętu,  Klient zawiera umowę wypożyczenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. 
2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
3. W celu wypożyczenia sprzętu klient zobowiązany jest okazać osobiście dokument tożsamości oraz wpłacić kaucję za sprzęt. Przedstawione przez Klienta dokumenty są skanowane, a dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów rejestracji.
4. Sprzęt jest wypożyczany do testów nieodpłatnie.
5. Kaucja za sprzęt wynosi 400 zł za sztukę. Kaucja jest uiszczana w momencie odbioru sprzętu.
6. Kaucja za sprzęt zwracana jest w momencie osobistego zwrócenia sprzętu do Wypożyczalni w stanie sprawnym technicznie.
7. Klient odbierając sprzęt jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności produktu, pod rygorem niemożności powoływania się w późniejszym czasie na występujące usterki. Ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego sprzętu powinny być zgłoszone  w czasie odbioru sprzętu w Wypożyczalni.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim sprzęt został Klientowi wypożyczony i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu samodzielnie.
11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użyczenie i skutki eksploatacji sprzętu przez osobę trzecią.
12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu, będące następstwem zgodnego z jego przeznaczeniem używania.
13. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowany sprzęt, jego uszkodzenie, zaginięcie i braki sprzętowe.
14. W przypadku wystąpienia szkody w wypożyczonym sprzęcie, wysokość szkody jest szacowana przez Wypożyczającego i potrącana z kaucji wpłaconej przez klienta.
15. W przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość kaucji wpłaconej przez klienta, klient zobowiązany jest uiścić powstałą różnicę w ciągu 3 dni roboczych od daty zwrotu wypożyczonego sprzętu.
16. Maksymalny okres wypożyczenia do testów czekanów wynosi 5 dni.
17. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien na dwa dni przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Wypożyczalnię. Warunkiem przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu jest uzyskanie zgody Wypożyczalni i akceptacja przez Wypożyczającego warunków na jakich Wypożyczalnia zaproponowała przedłużenie okresu.
18. W przypadku, gdy:

  • zwracany sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania,
  • upłynął termin zwrotu, a Klient nie zwrócił sprzętu i nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu wypożyczenia,

 

Klient zobowiązany jest uiścić opłatę równą detalicznej cenie brutto wypożyczonego sprzętu, umniejszoną o wpłaconą przez Klienta kaucję, która zostaje zaliczona na poczet ceny wypożyczonego sprzętu. Cena sprzedaży sprzętu jest przyjmowana zgodnie z ceną brutto obowiązującą w dniu wystawienia przez Wypożyczającego faktury sprzedaży.
19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie powszechne akty prawne.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.98 / 5.00 (41 opinii)
pixelpixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel